PN-B-13113:1976 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-13113:1986 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Szkło -- Metody badań -- Badanie odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany temperatury

Zakres

Przedmiotem normy są metody badania odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany temperatury. Norma obejmuje następujące badania:
a) badanie odporności wyrobów szklanych na nagłą zmianę temperatury przy różnicy temperatur nie większej niż 90°C,
b) badanie odporności wyrobów szklanych na nagłą zmianę temperatury przy różnicy temperatur większej niż 90°C,
c) badanie na kolejne nagłe zmiany temperatury.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-13113:1976 - wersja polska
Tytuł Szkło -- Metody badań -- Badanie odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany temperatury
Data publikacji 25-08-1976
Data wycofania 03-06-1986
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Zastępuje PN-S-13063:1966 - wersja polska
ICS 81.040.01
Zastąpiona przez PN-B-13113:1986 - wersja polska