PN-B-13010:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Surowce wtórne -- Stłuczka szklana

Zakres

Norma dotyczy stłuczki szklanej stosowanej jako surowiec w przemyśle szklarskim. Nie obejmuje stłuczki ołowiowej i zbrojonej. Wyróżniono rodzaje stłuczki szklanej. Ustalono poszczególne rodzaje stłuczki. Podano wymagania ogólne i dotyczące zanieczyszczeń (tablica). Ustalono sposób przechowywania stłuczki i transport. Opisano badania sprawdzające

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-13010:1980 - wersja polska
Tytuł Surowce wtórne -- Stłuczka szklana
Data publikacji 18-02-1980
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Zastępuje PN-G-13100:1960 - wersja polska
ICS 81.040.10