PN-B-12101:1978 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wady wyrobów ceramiki szlachetnej i kamionki -- Nazwy i określenia

Zakres

Przedmiotem normy są nazwy i określenia dotyczące wad wyrobów ceramiki szlachetnej i kamionki.
Postanowienia normy dotyczą wyrobów porcelanowych, porcelitowych, fajansowych i kamionkowych.
Za wadę wyrobów ceramiki szlachetnej i kamionki uważa się niezamierzone odchyłki od właściwości, powierzchni, kształtu lub dekoracji wyrobu, obniżające wartości użytkowe i estetyczne wyrobów, określone wzorami, rysunkami oraz normami przedmiotowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-12101:1978 - wersja polska
Tytuł Wady wyrobów ceramiki szlachetnej i kamionki -- Nazwy i określenia
Data publikacji 03-06-1978
Data wycofania 06-04-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 197, Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
Zastępuje PN-B-12100:1968 - wersja polska
ICS 01.040.81, 81.060.20