PN-B-12058:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wyroby budowlane ceramiczne -- Płytki elewacyjne

Zakres

Normą objęto płytki elewacyjne ceramiczne. Podano definicje, ustalono klasyfikacje i wymagania, określono metody badań oraz oznaczenie, podano sposób pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu oraz sposób znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-12058:1997 - wersja polska
Tytuł Wyroby budowlane ceramiczne -- Płytki elewacyjne
Data publikacji 20-03-1997
Data wycofania 03-04-2006
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
ICS 91.100.23
Elementy dodatkowe PN-B-12058:1997/Az1:2001P