PN-B-12046:2005 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegła klinkierowa drogowa

Zakres

Określono wymagane właściwości użytkowe cegieł klinkierowych drogowych, przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych nawierzchni drogowych i nawierzchni wewnątrz pomieszczeń, które są przewidziane dla ruchu kołowego i pieszego. Ma zastosowanie do tworzenia ozdobnych kompozycji o odtwarzania wzorów zabytkowych. Podano metody badań, znakowanie i zasady oceny zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12046:2005 - wersja polska
Tytuł Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegła klinkierowa drogowa
Data publikacji 09-12-2005
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
ICS 93.080.20, 91.100.25