PN-B-12038-11:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 202:1997 - wersja polska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie mrozoodporności

Zakres

Normą objęto wszystkie rodzaje płytek ceramicznych przeznaczonych do stosowania w otoczeniu wilgotnym w ujemnych temperaturach. Określono aparaturę i przyrządy. Ustalono sposób przygotowania próbek oraz warunki nasycania wodą. Podano warunki przeprowadzania cyklu badania: zamrażania (-20 stopni C) i rozmrażania (15 - 20 stopni C) i interpretację wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12038-11:1987 - wersja polska
Tytuł Metody badań płytek ceramicznych -- Oznaczanie mrozoodporności
Data publikacji 06-07-1987
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 197, Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
Zastępuje PN-B-12032:1978 - wersja polska, PN-B-12033:1984 - wersja polska
ICS 91.100.23
Zastąpiona przez PN-EN 202:1997 - wersja polska