PN-B-11215:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Materiały kamienne -- Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych wyrobów z kamienia

Zakres

Określono metody pomiaru wymiarów zewnętrznych; odchylenia kształtu: płaskości powierzchni, równoległości płaszczyzn, prostoliniowości krawędzi, odchylenia od kąta lub łuku, odchylenia od powierzchni geometrycznych złożonych, uszkodzenia powierzchni, krawędzi i naroży; sprawdzania właściwości fizycznych (struktury, użylenia, faktury, barwy). Podano definicje: cechy geometryczne, sprawdzian, płyta wzorcowa. Określono sposób pobierania próbek do badań oraz treść sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-11215:1998 - wersja polska
Tytuł Materiały kamienne -- Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych wyrobów z kamienia
Data publikacji 10-12-1998
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15