PN-B-10087:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania

Zakres

Określono wymagania dla złączy klinowych stosowanych w produkcji okien i drzwi do łączenia drewna na długości. Podano warunki jakościowe dla kleju i łączonych elementów, sposób przygotowania elementów do łączenia i wykonania połączeń, pobierania próbek do badań i wykonania badań. Określono aparaturę badawczą i warunki prowadzenia badań. Podano sposób obliczania i oceny wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-10087:1996 - wersja polska
Tytuł Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania
Data publikacji 29-02-1996
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
ICS 91.060.50