PN-B-06714-29:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą Eschka

Zakres

Norma podaje metodę spiekania kruszywa z mieszanina tlenku magnezu i węglanu sodu. Następnie opisuje wyługowanie spieku wodą i wagowe oznaczanie wytrąconego za pomocą chlorku baru siarczanu baru. Norma oznacza zawartość siarki całkowitej w kruszywach mineralnych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-29:1991 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą Eschka
Data publikacji 16-12-1991
Data wycofania 07-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06730:1960 - wersja polska
ICS 91.100.15