PN-B-06714-25:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Le Chatelier

Zakres

Podano procedurę przygotowania próbek betonu o określonym składzie. Oznaczono w pierścieniu le'Chatelier odległości między końcami igieł pomiarowych przed i po naparzaniu betonu. Określono warunki przeprowadzania badania dokładności pomiaru i obliczeń. Norma dotyczy kruszyw przeznaczonych dla budownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-25:1991 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Le Chatelier
Data publikacji 13-12-1991
Data wycofania 07-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06730:1960 - wersja polska
ICS 91.100.15