PN-B-06714-01:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Podział, terminologia

Zakres

Wymieniono typy i rodzaje badań kruszyw mineralnych. Podano 6 terminów dotyczących typów i rodzajów badań, 10 terminów dotyczących składu ziarnowego kruszyw, 54 terminy dotyczące właściwości kruszyw mineralnych. Nie podano nazw w języku obcym

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-01:1989 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Podział, terminologia
Data publikacji 23-06-1989
Data wycofania 09-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-06714-01:1977 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.15