PN-B-05000:1996 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Zakres

Określono wytyczne dotyczące pakowania, przechowywania i transportu: - okien i drzwi balkonowych, wykonanych z drewna lub tworzyw sztucznych; - drzwi, których skrzydła wykonano z drewna i materiałów drewnopochodnych a ościeżnice z drewna lub stali; - skrzydeł drzwiowych, wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych; - ościeżnic drzwiowych drewnianych. Podano sposoby pakowania wyrobów pojedynczych i uformowanych w transportowe jednostki ładunkowe; metody ich przechowywania w magazynach i załadowywania na środki transportu: kolejowego, drogowego i śródlądowego. Określono sposoby kontroli i kryteria oceny jej wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-05000:1996 - wersja polska
Tytuł Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport
Data publikacji 29-02-1996
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
ICS 91.060.50