PN-B-04353:1960 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wapno palone (niegaszone) i hydratyzowane -- Analiza chemiczna

Zakres

Przedmiotem normy jest analiza chemiczna wapna palonego (niegaszonego) i hydratyzowanego, obejmująca następujące oznaczania:
a) strat po prażeniu,
b) wilgoci,
c) łącznej zawartości krzemionki i części nierozpuszczalnych w kwasie solnym (SiO + NR),
d) łącznej zawartości tlenków: glinowego i żelazowego (AlO + FeO),
e) tlenku żelazowego (FeO),
f) krzemionki (SiO),
g) tlenku wapniowego (CaO),
h) tlenku magnezowego (MgO),
i) trójtlenku siarkowego (SO),
j) tlenku manganowego (MnO),
k) pięciotlenku fosforowego (PO),
l) łącznej zawartości tlenków: sodowego i potasowego (NaO + MgO),
m) dwutlenku węglowego (CO),
n) wody hydratacyjnej,
o) łącznej zawartości tlenków: wapniowego i magnezowego (CaO + MgO),
p) łącznej zawartości aktywnych tlenków wapniowego i magnezowego (CaO + MgO) aktywne).

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04353:1960 - wersja polska
Tytuł Wapno palone (niegaszone) i hydratyzowane -- Analiza chemiczna
Data publikacji 20-06-1960
Data wycofania 30-06-1967
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10