PN-B-04350:1959 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kamień wapienny -- Analiza chemiczna

Zakres

Przedmiotem normy jest analiza chemiczna kamienia wapiennego obejmująca oznaczania:
a) wilgotności,
b) strat prażeniu,
c) łącznej zawartości bezwodnika kwasu krzemowego i części nierozpuszczalnych w kwasie solnym (SiO + HR),
d) bezwodnika kwasu krzemowego (SiO),
e) łącznej zawartości tlenku glinowego i żelazowego (AlO + FEO),
f) tlenku wapniowego (CaO),
g) tlenku magnezowego (MgO),
h) trójtlenku siarki (So),
i) pięciotlenku fosforu (PO),
j) alakaliów (NaO + KO).

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04350:1959 - wersja polska
Tytuł Kamień wapienny -- Analiza chemiczna
Data publikacji 01-07-1959
Data wycofania 01-01-1968
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15