PN-B-04303:1956 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Cement hutniczy -- Analiza chemiczna

Zakres

Przedmiotem normy jest analiza chemiczna cementu hutniczego obejmująca następujące oznaczania:
a) oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu siarkowego (SO),
b) oznaczanie straty przy wyżarzaniu,
c) oznaczanie zawartości części nierozpuszczalnych w kwasie solnym,
d) oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu krzemowego (SIO),
e) oznaczanie zawartości tlenku wapniowego (CaO),
f) oznaczanie zawartości tlenku magnezowego (MgO),
g) oznaczanie zawartości tlenku glinowego (AlO),
h) oznaczanie zawartości tlenku żelazowego (FeO),
i) oznaczanie ogólnej ilości żelaza przeliczonej jako FeO,
j) oznaczanie zawartości tlenku żelazowego (FeO),
k) oznaczanie zawartości pięciotlenku fosforu (PO),
l) oznaczanie zawartości tlenku manganowego (MnO),
m) oznaczanie zawartości siarki z siarczków (S).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04303:1956 - wersja polska
Tytuł Cement hutniczy -- Analiza chemiczna
Data publikacji 06-11-1956
Data wycofania 30-06-1969
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10