PN-B-04301:1968 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Cement -- Analiza chemiczna

Zakres

Przedmiotem normy jest analiza chemiczna cementu portlandzkiego i hutniczego, obejmująca następujące oznaczenia:
a) oznaczanie straty przy wyżarzaniu,
b) oznaczanie zawartości części nierozpuszczalnych,
c) oznaczanie zawartości bezwodnika siarkowego (SO),
d) oznaczanie zawartości bezwodnika krzemowego (SiO),
e) oznaczanie zawartości tlenku żelazowego (FeO),
f) oznaczanie zawartości tlenku glinowego (AlO),
g) oznaczanie zawartości tlenku wapniowego (CaO),
h) oznaczanie zawartości tlenku magnezowego (MgO),
i) oznaczanie zawartości pięciotlenku fosforu (PO),
j) oznaczanie zawartości siarki z siarczków (S),
k) oznaczanie zawartości tlenku potasowego i tlenku sodowego (K O i NaO).,


i) oznaczanie zawartości tlenku potasowego i tlenku sodowego (KO i NaO).

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04301:1968 - wersja polska
Tytuł Cement -- Analiza chemiczna
Data publikacji 04-11-1968
Data wycofania 01-01-1974
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10