PN-B-04301:1960 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

Zakres

Przedmiotem normy jest analiza chemiczna cementu portlandzkiego obejmująca następujące oznaczania:
a) oznaczanie straty przy wyżarzaniu,
b) oznaczanie zawartości części nierozpuszczalnych w kwasie solnym,
c) oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu siarkowego (SO),
d) oznaczanie zawartości tlenku żelazowego (FeO),
e) oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu krzemowego (SiO),
f) oznaczanie zawartości tlenku glinowego (AlO),
g) oznaczanie zawartości tlenku wapniowego (CaO),
h) oznaczanie zawartości tlenku magnezowego (MgO),
i) oznaczanie zawartości tlenku potasowego i tlenku sodowego (KO i NaO).

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04301:1960 - wersja polska
Tytuł Cement portlandzki -- Analiza chemiczna
Data publikacji 27-06-1960
Data wycofania 30-06-1969
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10