PN-B-04301:1953 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Cement portlandzki -- Analiza chemiczna

Zakres

Przedmiotem normy jest analiza chemiczna cementu portlandzkiego obejmująca następujące oznaczenia:
a) oznaczanie straty przy wyżarzaniu,
b) oznaczanie zawartości części nierozpuszczalnych w kwasie solnym (1:5),
c) oznaczanie zawartości tlenku żelazowego (FeO),
d) oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu siarkowego (SO),
e) oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu krzemowego (SiO),
f) oznaczanie zawartości tlenku glinowego (AlO),
g) oznaczanie zawartości tlenku wapniowego (CaO),
h) oznaczanie zawartości tlenku magnezowego (MgO),

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04301:1953 - wersja polska
Tytuł Cement portlandzki -- Analiza chemiczna
Data publikacji 05-12-1953
Data wycofania 01-02-1961
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10