PN-B-04300:1963 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Cement -- Badanie cech fizycznych

Zakres

Przedmiotem normy są badania cech fizycznych cementu obejmujące następujące oznaczania:
a) oznaczanie czasu wiązania,
b) oznaczanie stopnia rozdrobnienia metodą analizy sitowej,
c) oznaczanie powierzchni właściwej metodą Blaineʼa,
d) oznaczanie zmiany objętości na próbnych plackach,
e) oznaczanie zmiany objętości metodą Le Chateliera.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04300:1963 - wersja polska
Tytuł Cement -- Badanie cech fizycznych
Data publikacji 31-12-1963
Data wycofania 30-06-1974
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10