PN-B-03407:1952 - wersja polska

Norma wycofana

Kotły do centralnych ogrzewań -- Obliczenie potrzebnej powierzchni ogrzewalnej

Zakres

Przedmiotem normy są zasady obliczania powierzchni ogrzewalnej kotłów do centralnych ogrzewań i innych celów grzejnych.

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03407:1952 - wersja polska
Tytuł Kotły do centralnych ogrzewań -- Obliczenie potrzebnej powierzchni ogrzewalnej
Data publikacji 30-06-1952
Data wycofania 31-03-1957
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
ICS 91.140.10