PN-B-03380:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Elementy prefabrykowane z betonu -- Płyty stropowe płaskie

Zakres

Normą objęto płyty stropowe żelbetowe i sprężone typu spiroll przeznaczone dla budownictwa. Określono wymagania jakości betonu, zbrojenia i grubości otulenia wg dokumentacji technicznej. Podano dopuszczalne odchyłki dla rozstawu elementów zbrojenia, wstępnej siły naciągu i grubości otulenia. Ustalono dopuszczalne wady i uszkodzenia gotowego wyrobu. Podano warunki dla transportu płyt. Określono program badań, kontrolę jakości i opisano (powołano) metody badań sprawdzających

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03380:1992 - wersja polska
Tytuł Elementy prefabrykowane z betonu -- Płyty stropowe płaskie
Data publikacji 31-03-1992
Data wycofania 17-03-2008
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 195, Prefabrykatów z Betonu
ICS 91.060.30, 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-B-03380:1992/Az1:2001P