PN-B-03302:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03300:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie -- Słupy zespolone

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące materiałów i zasad projektowania. Podano metody obliczeń stanów granicznych nośności. Określono stany graniczne użytkowania, wymagania i zalecenia konstrukcyjne. Opisano symbole użyte w tekście normy. Zamieszczono wykresy i tabele. Norma ma zastosowanie przy opracowywaniu dokumentacji technicznej obiektów budowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03302:1991 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie -- Słupy zespolone
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 17-08-2006
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ICS 91.080.10, 91.080.40
Zastąpiona przez PN-B-03300:2006 - wersja polska