PN-B-03300:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03300:2006 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie -- Belki zespolone krępe

Zakres

Norma dotyczy belek zespołonych krępych stalowo-betonowych poddanych działaniu obciążeń statycznych. Podano 8 terminów z definicjami oraz opisano wszystkie symbole użyte w normie. Wymieniono materiały konstrukcyjne i określono ich cechy charakterystyczne. Omówiono: zasady projektowania, metody sprawdzenia stanów granicznych nośności, metody sprawdzenia stanów granicznych użytkowania. Podano zasady konstrukcyjno-wykonawcze

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03300:1982 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie -- Belki zespolone krępe
Data publikacji 17-06-1982
Data wycofania 17-08-2006
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ICS 91.080.10, 91.080.40
Zastąpiona przez PN-B-03300:2006 - wersja polska