PN-B-03050:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Projektowanie modelowe -- Terminologia

Zakres

Podano 19 terminów i definicji dotyczących projektowania modelowego stosowanego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. W tabeli wymieniono odpowiedniki terminów w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03050:1985 - wersja polska
Tytuł Projektowanie modelowe -- Terminologia
Data publikacji 14-06-1985
Data wycofania 09-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ICS 01.040.91, 91.010.01