PN-B-03002:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:1999 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Konstrukcje murowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Zakres

Podano zasady obliczania i projektowania konstrukcji murowych wykonanych z drobnowymiarowych elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z betonu zwykłego, komórkowego i z kruszywowych betonów lekkich, z kamienia naturalnego oraz konstrukcji murowych zbrojonych poprzecznie. Określono nazwy i pojęcia (19) oraz wymieniono podstawowe oznaczenia dotyczące konstrukcji murowych. Ustalono wymagania dla materiałów, podano (w załącznikach) charakterystyczne i obliczeniowe parametry murów. Podano zasady sprawdzania nośności konstrukcji: na zginanie, ściskanie, ścinanie i użytkowania. Ustalono wymagania projektowe murów dla poszczególnych materiałów.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03002:1987 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje murowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Data publikacji 27-10-1987
Data wycofania 03-12-2001
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
Zastępuje PN-B-03002:1967 - wersja polska, PN-B-03003:1964 - wersja polska, PN-B-03005:1967 - wersja polska, PN-B-03006:1967 - wersja polska
ICS 91.080.30
Zastąpiona przez PN-B-03002:1999 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-03002:1987/Az1:1997P