PN-B-03000:1969 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03000:1990 - wersja polska

Projekty budowlane -- Obliczenia statyczne

Zakres

Przedmiotem normy są wytyczne, którym powinny odpowiadać obliczenia statyczne projektów budowlanych pod względem zakresu, układu, stosowanej terminologii, umownych oznaczeń i formy graficznej.

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03000:1969 - wersja polska
Tytuł Projekty budowlane -- Obliczenia statyczne
Data publikacji 30-06-1969
Data wycofania 08-10-1990
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 102, Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
Zastępuje PN-B-03000:1955 - wersja polska
ICS 91.080.01
Zastąpiona przez PN-B-03000:1990 - wersja polska