PN-B-02862:1993/Az1:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania niepalności materiałów budowlanych

Zakres

Zmieniono ocenę wyników badań dotyczących przyrostów temperatury próbki i pieca

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02862:1993/Az1:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania niepalności materiałów budowlanych
Data publikacji 15-07-1999
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.40, 13.220.50