PN-B-02854:1996/Az1:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych

Zakres

Dostosowano częściowo brzmienie zapisu w p. 2.1.10 (dotyczącego opisu termoanemometru) oraz 2.2 (dotyczącego prędkości przepływu powietrza w kominie stanowiska) do zapisu w projekcie normy europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02854:1996/Az1:1998 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych
Data publikacji 10-12-1998
Data wycofania 15-09-2004
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50