PN-B-02853:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1634-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Metoda badania dymoszczelności drzwi

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące stanowiska do badań dymoszczelności. Określono sposób przygotowania stanowiska do badań i elementów próbnych. Opisano sposób przeprowadzenia pomiaru natężenia przepływu ogrzanego w komorze badawczej powietrza przez szczeliny elementu próbnego. Podano opis badań przeprowadzonych w ustalonych temperaturach. Określono dane protokółu badań i kryterium dymoszczelności drzwi.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02853:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Metoda badania dymoszczelności drzwi
Data publikacji 28-10-1985
Data wycofania 10-12-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.50
Zastąpiona przez PN-EN 1634-3:2002 - wersja polska