PN-B-02711:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kanalizacja -- Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych -- Wytyczne projektowania

Zakres

Ustalono postanowienia ogólne, metody pomiarowe, dobór urządzeń pomiarowych i ich zakresy pomiarowe, dopuszczalne zmiany warunków pracy kanału i wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń pomiarowych. Normą objęto kanały otwarte i zamknięte o wysokości przekroju poprzecznego większych niż 0,15 m i średniodobowym natężeniu przepływu ścieków wyższym niż 20 procent przepustowości kanału oraz przewody kanalizacji ogólnospławnej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02711:1990 - wersja polska
Tytuł Kanalizacja -- Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych -- Wytyczne projektowania
Data publikacji 23-04-1990
Data wycofania 08-10-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
ICS 93.030