PN-B-02421:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02421:2000 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń -- Wymagania i badania

Zakres

Normą objęto instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologicznej, sieci cieplne prowadzone w kanałach, tunelach i budynkach oraz na słupach i estakadach o temperaturze wody lub pary wodnej 35-200 stopni C. Podano wymagania dotyczące projektowania izolacji cieplnych, materiałów do wykonania izolacji, warunków wykonania izolacji i odbioru. Ustalono program badań i opisano metody badań sprawdzających. W załącznikach podano: ustalenia dotyczące izolacji właściwej, wytyczne doboru materiałów do wykonania izolacji cieplnej i wzór protokołu odbioru izolacji

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02421:1985 - wersja polska
Tytuł Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń -- Wymagania i badania
Data publikacji 10-12-1985
Data wycofania 03-07-2000
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
ICS 91.120.10, 91.140.10, 91.140.65
Zastąpiona przez PN-B-02421:2000 - wersja polska