PN-B-02405:1953 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych -- Wartości liczbowe

Zakres

Przedmiotem normy są wartości liczbowe współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane w kcal/m²h°C.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02405:1953 - wersja polska
Tytuł Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych -- Wartości liczbowe
Data publikacji 29-12-1953
Data wycofania 01-07-1958
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
ICS 91.120.10