PN-B-02360:1969 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 9836:1997 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kubatura budynków -- Zasady obliczania

Zakres

Przedmiotem normy są zasady obliczania kubatury budynków w rozumieniu Prawa budowlanego.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-02360:1969 - wersja polska
Tytuł Kubatura budynków -- Zasady obliczania
Data publikacji 30-12-1969
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-02360:1964 - wersja polska
ICS 91.010.01
Zastąpiona przez PN-ISO 9836:1997 - wersja polska