PN-B-02063:1953 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10020:1968 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Filary murowane prostokątne typu wielorzędowego

Zakres

Przedmiotem normy są wytyczne filarów murowanych prostokątnych typu wielorzędowego, układanych czterema kolejnymi warstwami 1, 2, 3 i 4 (jak na rysunku), w których całkowicie przykrycie spoin pionowych jednej warstwy osiąga się po ułożeniu trzech następnych warstw.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02063:1953 - wersja polska
Tytuł Filary murowane prostokątne typu wielorzędowego
Data publikacji 16-07-1953
Data wycofania 25-06-1968
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
ICS 91.080.30
Zastąpiona przez PN-B-10020:1968 - wersja polska