PN-B-01815:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metody badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne

Zakres

Normą objęto powłoki ochronne malarskie oraz grubowarstwowe, niezbrojone i zbrojone nanoszone na podłoża z betonu lub z zaprawy cementowej. Opisano dwie metody badania: A- metodę suchą i B- metodę mokrą, które różnią się między sobą kierunkiem przepływu pary wodnej przez powłokę, podkład i substancję emitującą lub pochłaniającą parę wodną. Określono rodzaje próbek w zależności od zastosowanego materiału i sposobu wykonania. Podano obliczenia współczynnika przepuszczalności pary wodnej oraz oporu dyfuzyjnego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01815:1992 - wersja polska
Tytuł Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metody badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne
Data publikacji 17-03-1992
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ICS 91.080.40