PN-B-01814:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metoda badania przyczepności powłok ochronnych

Zakres

Podano sposób przeprowadzenia pomiaru minimalnej siły odrywającej, przyłożonej prostopadle do powierzchni próbki, potrzebnej do oderwania wycinka powłoki od chronionego podłoża. Badanie można stosować w warunkach laboratoryjnych i w gotowych obiektach. Podano wymagania dla próbek do badań laboratoryjnych. Przeprowadzono obliczenia naprężeń odrywających. Wymieniono rodzaje zerwań. Ustalono wymagania dotyczące protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01814:1992 - wersja polska
Tytuł Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metoda badania przyczepności powłok ochronnych
Data publikacji 17-03-1992
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Wprowadza ISO 4624:1978 [NEQ]
ICS 91.080.40