PN-B-01808:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące określenia projektowych i rzeczywistych warunków użytkowania. Określono sposób oceny uszkodzeń powłok i podłoży pod powłokami poprzez obserwacje powłok i odkrywek oraz badanie przyczepności powłok i badanie objawów korozji pod powłoką, badanie elastyczności, szczelności i odporności chemicznej. Podano treść protokołu wyników ustaleń, obserwacji i badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01808:1988 - wersja polska
Tytuł Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe
Data publikacji 28-03-1988
Data wycofania 11-08-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ICS 91.080.10, 91.080.40