PN-B-01807:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Zasady diagnostyki konstrukcji

Zakres

Podano zasady ustalenia warunków użytkowania konstrukcji, tj. środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Określono zakres badań: wizualnych, instrumentalnych i laboratoryjnych. Podano sposób przeprowadzenia oceny stanu konstrukcji, interpretacje wyników i określenia stopnia zniszczenia konstrukcji. Ustalono zakres napraw konstrukcji w zależności od stopnia jej uszkodzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01807:1988 - wersja polska
Tytuł Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Zasady diagnostyki konstrukcji
Data publikacji 08-03-1988
Data wycofania 11-08-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ICS 91.080.40