PN-B-01805:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie -- Ogólne zasady ochrony

Zakres

Wymieniono dane wyjściowe, które należy ustalić przy projektowaniu konstrukcji użytkowanych w środowiskach agresywnych. Podano wymagania techniczne dotyczące projektu ochrony przed korozją, wykonania zabezpieczenia i użytkowania zabezpieczenia. Ustalono ogólne zasady doboru ochrony oraz rozwiązań technicznych projektu, które pozwolą na zmniejszenie oddziaływania korozyjnego środowiska. Określono warunki doboru ochrony przed korozją i rodzaje ochrony

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01805:1985 - wersja polska
Tytuł Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie -- Ogólne zasady ochrony
Data publikacji 28-10-1985
Data wycofania 18-10-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 213, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
Zastępuje PN-B-01801:1982 - wersja polska
ICS 91.040.01