PN-A-88116:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby cukiernicze -- Marcepan i wyroby pokrewne

Zakres

Określono wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne w stosunku do wyrobów marcepanowych i pokrewnych. Podano metody badań oraz zasady pakowania, przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-88116:1998P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88116:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby cukiernicze -- Marcepan i wyroby pokrewne
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 23-07-2019
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.180.10