PN-A-88113:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Półprodukty cukiernicze -- Półprodukty z ziarna kakaowego

Zakres

Podano definicje ośmiu półproduktów cukierniczych z ziarna kakaowego. Określono wymagania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne dotyczące tych półproduktów. Podano rodzaje i metody badań oraz określono sposób pakowania i znakowania oraz warunki przechowywania i transportu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88113:1998 - wersja polska
Tytuł Półprodukty cukiernicze -- Półprodukty z ziarna kakaowego
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 29-05-2008
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.140.30