PN-A-88002:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Klasyfikacja

Zakres

Podano podział klasyfikacyjny na 9 grup wg Systematycznego Wykazu Wyrobów. Każdą grupę wyrobów podzielono na podgrupy wg wspólnych cech organoleptycznych oraz na typy wg stosowanych surowców i półproduktów, sposobu wytwarzania i technologii produkcji. Podano jedną tablicę dotyczącą klasyfikacji podstawowej i 9 schematów klasyfikacji szczegółowej w ramach grup

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88002:1994 - wersja polska
Tytuł Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Klasyfikacja
Data publikacji 15-12-1994
Data wycofania 02-07-1998
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 01.040.67, 67.180.10