PN-A-88001:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyroby cukiernicze -- Klasyfikacja

Zakres

Przyjęto podział wyrobów cukierniczych na: grupy - wg wspólnych cech fizykochemicznych i organoleptycznych; podgrupy - wg wspólnych cech organoleptycznych; typy - wg wyglądu zewnętrznego i konsystencji; rodzaje - wg dominującej cechy surowców i struktury lub użytych dodatków; odmiany - wg uzupełniającej cechy smakowej, nadzienia lub korpusu. Podano klasyfikację podstawową, która obejmuje 9 grup: półprodukty cukiernicze, cukierki, czekoladę, wyroby czekoladowane (w czekoladzie), kakao, wyroby wschodnie, wyroby czekoladopodobne i wyroby w polewie kakaowej, wyroby cukiernicze pozostałe

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-88001:1996 - wersja polska
Tytuł Wyroby cukiernicze -- Klasyfikacja
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 22-01-1999
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-88001:1975 - wersja polska
ICS 01.040.67, 67.180.10