PN-A-86939-1:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Przygotowywanie próbek do badań

Zakres

Podano zasadę metody, odczynniki i roztwory oraz aparaturę. Opisano dwie metody przygotowania próbek do oznaczania zawartości metali ciężkich: metodę z mineralizacją próbek i metodę bez mineralizacji próbek. W załączniku A (informacyjnym) przedstawiono bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86939-1:1998 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Przygotowywanie próbek do badań
Data publikacji 31-03-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ICS 67.200.10