PN-A-86937:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Metody badań cech fizykochemicznych ziemi bielącej do rafinacji olejów jadalnych

Zakres

Omówiono metody oznaczania zawartości wody i substancji lotnych, oznaczania kwasowości, oznaczania zawartości substancji organicznych, oznaczania granulacji, oznaczania zdolności odbarwiającej, oznaczania stopnia zaolejenia, oznaczania gęstości nasypowej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86937:1997 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Metody badań cech fizykochemicznych ziemi bielącej do rafinacji olejów jadalnych
Data publikacji 28-11-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ICS 67.200.10