PN-A-86741:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory rybne -- Oznaczanie liczby kwasowej zalewy olejowej

Zakres

Zasada metody polega na zmiareczkowaniu wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczu zalewy olejowej badanego produktu roztworem wodorotlenku potasowego. Podano odczynniki, aparaturę przygotowanie próbki do badań, wykonanie oznaczania i sposób obliczania wyniku. Liczbę kwasową oblicza się jako ilość wodorotlenku potasowego (w miligramach) potrzebnego do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w 1 g tłuszczu wg podanego wzoru

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86741:1983 - wersja polska
Tytuł Przetwory rybne -- Oznaczanie liczby kwasowej zalewy olejowej
Data publikacji 23-05-1983
Data wycofania 30-11-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 37, Ryb i Przetworów Rybnych
Zastępuje PN-A-86741:1953 - wersja polska
ICS 67.120.30