PN-A-86234:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14673-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Sery -- Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów

Zakres

Zasada metody polega na: zemulgowaniu sera ciepłą wodą, wytrąceniu białka i tłuszczu, redukcji azotanów do azotynów w części przesączu nie zredukowanym i w roztworze po redukcji przez dodanie sulfanilamidu oraz dwuchlorwodorku n-1-naftyloetylenodwuaminy i fotometrycznym pomiarze absorbcji przy długości fali 538 nm; obliczeniu zawartości azotynów w próbce i ogólnej zawartości azotynów po redukcji azotanów przez odniesienie pomiarów absorbcji do standardowych roztworów z krzywej wzorca i obliczeniu zawartości azotanów z różnicy między tymi dwoma oznaczeniami. Norma opisuje sposób wykonania badania, podaje wzory obliczania wyników. Wyniki wyrażone są jako miligramy azotynu i azotanu na kilogram sera.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86234:1981 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Sery -- Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów
Data publikacji 24-09-1981
Data wycofania 30-10-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
ICS 67.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14673-1:2002 - wersja angielska