PN-A-86026:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14673-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów

Zakres

Zasada metody polega na: wytrąceniu białka i tłuszczu, redukcji azotanów do azotynów za pomocą kadmu, wytworzeniu czerwonej barwy przez dodanie sulfanilamidu i n-1-naftylo-etylenodwuaminy i fotometrycznym pomiarze absorpcji przy długości fali 538 nm

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86026:1990 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów
Data publikacji 28-08-1990
Data wycofania 30-10-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14673-1:2002 - wersja angielska