PN-A-86001:1957 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86001:1979 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mleko specjalnej jakości

Zakres

Przedmiotem normy jest mleko specjalnej jakości, tj. mleko nie poddane żadnym zabiegom zmieniającym jego własności naturalne, nie poddane pasteryzacji, do którego nic nie dodano, ani nie odjęto, nadające się do spożycia na surowo, pochodzące od krów zdrowych z laktacji obejmującej okres od jedenastego dnia po ocieleniu do najwyżej dwudziestego pierwszego dnia przed następnym ocieleniem, z obór uznanych za wzorowe, będących pod stałym nadzorem służby sanitarno-weterynaryjnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86001:1957 - wersja polska
Tytuł Mleko specjalnej jakości
Data publikacji 23-05-1957
Data wycofania 01-01-1980
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-A-86001:1979 - wersja polska