PN-A-85817:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Tłuszcze zwierzęce surowe techniczne

Zakres

Ustalono podział na 6 rodzajów tłuszczu i dwie klasy. Podano wymagania organoleptyczne (zanieczyszczenia, konsystencja, zapach) i chemiczne (zawartość tłuszczu i chlorku sodowego). Określono pakowanie, przechowywanie i transport. Omówiono pobieranie próbek i kontrolę jakości (5 metod badań)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-85817:1988 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze zwierzęce surowe techniczne
Data publikacji 25-10-1988
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-85817:1963 - wersja polska
ICS 67.200.10